Xi
Polecamy podobne produkty

Szanowni Państwo,

prezentujemy pierwsze polskie tłumaczenie książki Manifest nosorożca. Rozprawa z liberalizmem autorstwa Adama Gopnika - amerykan´skiego pisarza, eseisty, publicysty, autora mie?dzynarodowych bestsellero´w!

Bronia?c liberalnego stylu z˙ycia, Adam Gopnik umiejscawia z˙yczliwos´c´ u podstaw wartos´ci liberalnych.

The Guardian

Na przestrzeni wieko´w mys´l liberalna? ła?czyły liberalny temperament, akceptacja pluralizmu i reform oraz sceptyczne podejs´cie do wszelkich utopii. Liberalizm, jak elokwentnie dowodzi Gopnik, nieustannie walczy o stworzenie społeczen´- stwa, kto´rego niezachwiane fundamenty stanowia? wolnos´c´ i ro´wnos´c´.

Foreign Affairs

Gopnik asymiluje to, co kiedys´ było radykalne i wciela do własnego rozumienia liberalizmu. Tym samym pragnie udowodnic´ wspo´łczesnym poste?powcom, z˙e moga? stac´ sie? s´wiadomymi społecznie ore?downikami idei typowych dla XXI wieku, jednoczes´nie nie wyrzekaja?c sie? liberalnego dziedzictwa wolnos´ci słowa, rza?do´w prawa, osia?gnie?c´ naukowych i pozostac´ w zgodzie z indywidualnych sumieniem.

The New York Times

Nowa ksia?z˙ka Adama Gopnika jest kro´tka?, lecz poruszaja?ca? obrona? niezmiennej aktualnos´ci tradycji filozoficznej liberalizmu w obliczu krytyki zaro´wno ze strony lewicy, jak i prawicy.

The New York Magazine

Adam Gopnik - amerykan´ski pisarz, eseista, autor mie?dzynarodowych bestsellero´w i publicysta. Od 1986 roku zwia?zany z magazynem The New Yorker. Za swoje eseje i teksty krytyczne trzykrotnie uchonorowany nagroda? National Magazine Award.

Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

3244342
Ładowanie...