Xi
 » Książki  » Religia  » Chrześcijaństwo
Znakomita książka kaznodziei Domu Papieskiego. Zawiera medytacje na temat
błogosławieństw ewangelicznych przeprowadzone dla Domu Papieskiego w obecności
papieża Benedykta XVI, w Adwencie 2006 roku i w Wielkim Poście 2007 roku. Autor
analizuje ewangeliczne teksty błogosławieństw na podstawie współczesnych badań
egzegetycznych, jak również wydobywa ich duchowy sens w oparciu o teksty ojców
Kościoła, świętych i myślicieli chrześcijańskich. Ukazuje błogosławieństwa
ewangeliczne jako skuteczne drogowskazy do osiągnięcia szczęścia.
Do błogosławieństw stosują się słowa, które św. Grzegorz Wielki mówi na
temat Pisma Świętego w ogólności, tzn., że ono rośnie wraz z tymi, którzy je
czytają, objawia ciągle nowe zastosowania i coraz bogatszą treść, w zależności
od wyzwań i pytań z jakimi się je czyta. W takim duchu pragnę zastanawiać się
nad błogosławieństwami starając się rozjaśniać życie błogosławieństwami i
błogosławieństwa życiem.
Wstęp, Raniero Cantalamessa
OFMCap
Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

Produkty od autora:


663934
Ładowanie...