Xi
 » Stanisław Roszak

Dostępność

Zakres cenowy


Wydawca

  Ocena

  Stanisław Roszak

   (3 produktów)

  Stanisław Roszak

  Stanisław Roszak to polski historyk, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w badaniu dziejów baroku i oświecenia oraz regionu Kujaw. Jest autorem podręczników szkolnych do nauki historii oraz publikacji naukowych.

  Urodził się w Strzelnie w 1966 roku. W roku 1990 otrzymał tytuł magistra historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie w roku 1995 obronił doktorat u profesora Jacka Straszewskiego, a następnie uzyskał habilitację. W 2014 roku został mianowany profesorem.

  Pracował jako prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz kierownik naukowy ogólnopolskiej konferencji dydaktyków historii „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”. Od 2006 roku jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. W roku 2009 został Przewodniczącym Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

  Poza działalnością akademicką jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pracuje także jako redaktor naczelny dwumiesięcznika „Wiadomości Historyczne”.

  Najpopularniejsze publikacje Stanisława Roszaka:
  Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku;
  Pamięć rodu Komierowskich;
  Archiwa sarmackiej pamięci;
  Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka;
  Koniec świata sarmackich erudytów.

  Ładowanie...