Xi

Peter Fonagy

 (2 produktów)

Mentalizowanie w praktyce klinicznej

(okładka miękka)

70,59 
Wysyłka dzisiaj

Peter Fonagy

Peter Fonagy przyszedł na świat 14 sierpnia 1952 roku na Węgrzech. Jest brytyjskim psychoanalitykiem i psychologiem kliniczny.

Studiował psychologię kliniczną na Uniwersytecie Londyńskim. Jest profesorem współczesnej psychoanalizy i nauk rozwojowych oraz kierownikiem wydziału psychologii i nauk o języku na tej samej uczelni, ponadto jest dyrektorem naczelnym Centrum Anny Freud, analitykiem szkoleniowym i nadzorującym w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym w zakresie analizy dzieci i dorosłych, członkiem Brytyjskiej Akademii Nauk, Wydziału Nauk Medycznych, Akademii Nauk Społecznych.

Jego zainteresowania kliniczne skupiają się na zagadnieniach psychopatologii z pogranicza oraz przemocy i wczesnych relacji przywiązania. W swojej pracy stara się zintegrować badania empiryczne z teorią psychoanalityczną. Opublikował ponad 500 artykułów, 270 rozdziałów, jest autorem 19 książek, zredagował kolejnych 17.

Peter Fonagy został mianowany Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego w 2013 roku za zasługi dla psychoanalizy i psychologii klinicznej oraz otrzymał Nagrodę Wiley od Brytyjskiej Akademii Nauk za całokształt osiągnięć.

Peter Fonagy jest autorem między innymi książki "Mentalizowanie w praktyce klinicznej", w której przedstawia mentalizowanie jako zdolność do tworzenia i wykorzystywania mentalnych reprezentacji własnych stanów emocjonalnych i stanów innych ludzi. Omawia w niej niezdolności do mentalizowania i regulowania afektu, które mogą stanowić punkt wyjścia dla poważnych zaburzeń osobowości, a także ogólnych problemów psychologicznych związanych z pewnością siebie i poczuciem własnej wartości.

Ładowanie...