Xi

Kategorie

Zakres cenowy


Ocena

Borys Bołotow

 (0 produktów)

Przykro nam, ten autor Borys Bołotow nie posiada żadnych dostępnych produktów

Borys Bołotow

Borys Bołotow to rosyjski naukowiec specjalizujący się w różnych gałęziach nauki. Jest autorem kilku teorii uznanych i nieuznanych przez świat nauki. Największą popularność przyniosło mu stworzenie własnego systemu oczyszczania ciała ze starych komórek. Jest autorem książki „Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie”.

Urodził się w 1930 roku w miejscowości Glotkova na terenie obwodu uljanowskiego w Rosji. Początkowo kształcił się na Elektrotechnicznym Instytucie Komunikacji w Odessie. Później podjął naukę w Moskiewskiej Szkole Podyplomowej, a następnie na Kijowskim Akademickim Instytucie Elektrodynamiki, gdzie uzyskał tytuł doktora.

Później ze względu na swoje kontrowersyjne tezy został zdegradowany i zawieszony w pracy, a następnie aresztowany. Osadzono go w szpitalu psychiatrycznym, a później w więzieniu z ośmioletnim wyrokiem. Podczas odbywania kary opracował obiekt do zimnej syntezy jądrowej. Z zakładu karnego wyszedł przedterminowo po siedmiu latach i został zrehabilitowany. Rok później uzyskał tytuł akademika ludowego.

Bołotow jest również twórcą rozmaitych wynalazków i odkryć. Zalicza się do nich m.in. czysty cukier, będący składnikiem niektórych leków czy instalacja do odsalania wody morskiej. Naukowiec znany jest również jako twórca metody odmładzania ciała, opierającej się na odpowiedniej, opracowanej przez niego diecie oraz taktyki walki z rakiem. Swoimi tezami niejednokrotnie dzielił się za pośrednictwem publikacji książkowych. Jedyną pozycją autora dostępną w języku polskim jest „Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie”.

Ładowanie...