Xi
 » Książki  » Nauki społeczne i humanistyczne  » Pedagogika i resocjalizacja

Nieumiejętność nawiązywania relacji społecznych? Tłumienie emocji? Problemy ze złością? Wraz z rozpoczęciem nowego etapu w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym doświadczają wielu, czasem dość skrajnych, emocji. Nie zawsze umieją poradzić sobie z napotykanymi na swojej drodze wyzwaniami.

Widząc olbrzymie zapotrzebowanie na pomoce terapeutyczne odpowiadające potrzebom młodych ludzi wydawnictwo KOMLOGO przygotowało karty "TYiTUS 6+", które pomagają rodzicom, wychowawcom i terapeutom właściwie dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodszych nastolatków oraz udzielać im realnego wsparcia w codziennych trudnościach.

"TYiTUS 6+. Wyobraź sobie, że..." - co to jest?

Katarzyna Kępska zajmuje się od lat tematyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Diagnozuje zaburzenia zachowania u młodych ludzi i prowadzi terapię osób społecznie niedopasowanych. Stworzyła karty "TYiTUS 6+ Wyobraź sobie, że..." , by dać dorosłym pracującym z dziećmi z trudnościami realne narzędzie do pracy terapeutycznej. Karty wspierają rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci od 6 roku życia.

Zestaw zawiera 8 talii kart, które dotyczą konkretnych aspektów funkcjonowania człowieka jako istoty społecznej. Każda talia składa się aż z 24 kart opisujących życiowe sytuacje, z którymi każdego dnia mogą spotkać się młodzi ludzie.

Zestaw kart "TYiTUS 6+. Wyobraź sobie, że..." - poruszana tematyka

Pytania na kartach poruszają takie zagadnienia jak:

  • efektywna komunikacja z innymi,

  • akceptacja własnych emocji i podejmowanie prób radzenia sobie z negatywnymi uczuciami,

  • umiejętność rozwiązywania konfliktów w grupie,

  • umiejętność otwartego wyrażania własnego zdania i jasne stawianie granic,

  • przejawianie zachowań empatycznych,

  • właściwie radzenie sobie ze stresem,

  • rola kompromisu w życiu społecznym,

  • zdolność nawiązywania współpracy w grupie.

Pomoc terapeutyczna "TYiTUS 6+ " - dlaczego warto?

Karty "TYiTUS" wspierają rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci od 6 roku życia. Trening umiejętności społecznych to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi terapeutycznych dla dzieci, które z trudem funkcjonują w grupie rówieśniczej.

Karty sprawdzą się zarówno podczas indywidualnej terapii, jak i w czasie zajęć grupowych. Dzieci próbują wyobrazić sobie przedstawione zdarzenie i emocje, jakie mogą im w danej chwili towarzyszyć. Starają się znaleźć rozwiązanie dla opisywanej trudności. Korzystają z własnych doświadczeń i dostępnych im narzędzi rozwiązywania konfliktów, najlepiej bez użycia przemocy i agresji, z pełnym poszanowaniem dla godności i uczuć innych.

Odpowiedzi udzielone przez młodych ludzi stanowią punkt wyjściowy do przygotowania planu działania na przyszłość. Ponadto autorefleksja pomaga dzieciom zrozumieć swoje postępowanie i właściwie nazwać emocje, jakie towarzyszą im w konkretnej sytuacji. Dzięki temu mogą dowiedzieć się wiele o sobie i naprawić swoje relacje z grupą.

Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Najczęściej kupowane razem:

Dostawa i płatność

3371960
Ładowanie...