Xi
Ponad 100 000 książek i gier
Dużo promocji
Tania i szybka wysyłka
14 dni na zwrot

Przeszłość i dziś

 (9 produktów)

Przeszłość i dziś 2. Część 2. Literatura, język, kultura. Liceum i technikum

(okładka miękka)

5/5
51,39 56,80 zł −10%
Wysyłka dzisiaj

Przeszłość i dziś 1. Część 1. Literatura, język, kultura. Liceum i technikum

(okładka miękka)

5/5
46,99 56,80 zł −17%
Wysyłka dzisiaj

Przeszłość i dziś

Seria „Przeszłość i dziś” zestaw podręczników przeznaczonych do nauki języka polskiego w szkołach średnich. Podręcznik przygotowany we współpracy wydawnictw Stentor oraz WSiP.

Wprowadza zintegrowaną z literaturą naukę o języku i szerokie konteksty: biograficzne, filozoficzne, historyczne oraz te związane z historią sztuki. Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na działy według epok historycznoliterackich, a te na rozdziały odpowiadające najważniejszym zagadnieniom poszczególnych epok. Chronologiczny układ treści nauczania pozwala uczniom poznawać literaturę i kulturę ze świadomością procesu historycznoliterackiego, w naturalnym porządku i w różnych kontekstach.

Stałą cechą serii jest wiązanie perspektywy historycznej i współczesnej. Tej zasadzie podporządkowano prezentację i interpretację zjawisk kultury. Pozwala to na naukę interpretacji tekstów literackich z przeszłości tak, by lepiej rozumieć i interpretować siebie i współczesną kulturę. Starannie dobrana faktografia ilustruje żywe dziedzictwo, formujące i wzbogacające współczesność. Element „Dialogi z tradycją” służy uświadomieniu uczniom, jak teksty współczesne nawiązują do przeszłości i jak przeszłość ożywa dzięki współczesnym reinterpretacjom.

Podręcznik jest wystarczającym źródłem do poznania tych utworów, które podstawa programowa zaleca czytać we fragmentach. Dzieła, które mają być poznane w całości, są reprezentowane fragmentami oraz omówieniami całości. Każdy tekst literacki jest opatrzony Wskazówkami do analizy i interpretacji, które są dla ucznia zachętą i instrukcją do pracy z tekstem oraz samodzielnego odkrywania jego struktury i sensów. Lektury przeznaczone do czytania w całości mają oprócz obudowy fragmentów tzw. Przewodniki po lekturze. Istotną częścią opracowania lektur są ciekawe, zróżnicowane, nieschematyczne polecenia dla uczniów - Czytamy, analizujemy, interpretujemy. Jednym z ważnych celów tych poleceń jest kształtowanie świadomości kształtu językowo-stylistycznego i niesionych przez ów kształt znaczeń. Lektura tekstów literackich i odbiór tekstów kultury wykorzystywana jest także jako okazja do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych (tworzenia tekstów własnych).

Przewidziane w podstawie programowej zagadnienia językoznawcze zostały omówione w odrębnych rozdziałach, zintegrowanych tam, gdzie było to możliwe z treściami z zakresu literatury i kultury. Poza materiałem historycznoliterackim i językoznawczym podręcznik wprowadza różnorodne interdyscyplinarne konteksty interpretacyjne: plastyczne, filozoficzne, kulturowe i historyczne oraz biograficzne. Ciekawy dobór dzieł plastycznych ma sprzyjać pogłębionej refleksji nad kulturą, a przede wszystkim pomagać w zrozumieniu tekstów literackich. Wiele ilustracji zostało opatrzonych rozbudowanym komentarzem, który wprowadza ucznia w podstawy odbioru dzieła sztuki, i poleceniami ukierunkowującymi interpretację. Atrakcyjna, a zarazem prosta i przejrzysta forma ułatwia percepcję materiału i pracę z książką.

Ładowanie...