Xi
 • Oblicza epok

Dostępność

Zakres cenowy


Wydawca

  Autorzy

   Ocena

   Oblicza epok

    (9 produktów)

   Oblicza epok

   Oblicza epok to kompleksowy zestaw podręczników do nauki języka polskiego. Opracowany został dla liceów i techników po reformie edukacji z 2019 roku. Zawiera poziomy podstawowy i rozszerzony.

   Każdy z podręczników został ułożony w podobny sposób. Podstawą jest chronologia historyczno-literacka. Nacisk położony został na to, by wiedzę teoretyczną łączyć z praktycznymi umiejętnościami, takimi jak analiza i interpretacja tekstu, łatwość wypowiedzi, umiejętność pisania. Pracę z historycznymi tekstami ułatwiają komentarze i objaśnienia kluczowych pojęć. Dodatkowo dawne teksty zostały zestawione ze współczesnymi kontekstami, tak by zwrócić uwagę na aktualność poruszanych w nich motywów. Podręczniki zawierają omówienie wszystkich lektur obowiązkowych oraz dwóch pozycji z listy lektur uzupełniających. Uczniowie znajdą w nich również informacje o biografiach autorów, gatunkach literackich, czy kontekstach w jakich dany utwór należy odczytywać.

   Zgodnie z programem nauczania, sporo miejsca poświęcona na analizę i interpretację tekstów, tak by nauczyć młodzież budowania opinii, wyciągania wniosków zarówno w oparciu o przerabiany materiał historyczny, jak i o własne doświadczenia wyniesione zarówno z innych dziedzin sztuki, jak i z życia.

   Tradycyjnie rozdziały kończą się podsumowaniami, które zawierają najistotniejsze wiadomości na temat omawianych lektur, autorów i wydarzeń kulturalnych. Znajdują się w nich polecenia otwarte i zamknięte, które dają możliwość sprawdzenia stopnia opanowania materiału. Uczniowie mogą również rozwijać umiejętności analityczne i literackie poprzez pracę z działami „Analiza tekstu nieliterackiego” czy „Tworzenie własnego tekstu”, który zawiera wskazówki do samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych. Każdy z podręczników zamyka indeks pojęć oraz indeks osób.

   Podręczniki dla klas pierwszych:

   Oblicza Epok 1.1 - Biblia, literatura Greków i Rzymian oraz Średniowiecze.

   Oblicza Epok 1.2 – Barok, Renesans i Oświecenie.

   Podręczniki do klas drugich:

   Oblicza Epok 2.1 - teksty wczesnego romantyzmu, twórczość dwóch największych poetów romantyzmu w Polsce Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

   Oblicza Epok 2.2 - romantyzm (część dotycząca twórczości Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida) pozytywizm

   Ładowanie...