Xi
 » Bohdan Baranowski

Dostępność

Zakres cenowy


Wydawca

  Ocena

  Bohdan Baranowski

   (5 produktów)

  W kręgu upiorów i wilkołaków

  Bohdan Baranowski

  (okładka twarda)

  41,89 
  Wysyłka 24 godziny

  Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku

  Bohdan Baranowski

  (okładka twarda)

  31,79 
  Wysyłka 24 godziny

  Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Wierzenia ludowe

  Bohdan Baranowski

  (okładka twarda)

  28,89 
  Wysyłka 24 godziny

  O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach

  Bohdan Baranowski

  (okładka twarda)

  28,89 
  Wysyłka 24 godziny

  Ludzie gościńca w XVII-XVIII wieku REPLIKA

  Bohdan Baranowski

  (okładka twarda)

  28,89 
  Wysyłka 24 godziny

  Bohdan Baranowski

  Bohdan Baranowski (1915-1993) - profesor nauk humanistycznych, historyk specjalizujący się w czasach nowożytnych, regionalista i orientalista.

  Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również orientalistykę oraz etnografię. Pracę doktorską poświęcił stosunkom polsko-tatarskim w XVII w. Promotorem jego rozprawy był Władysław Tomkiewicz. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Podczas okupacji zaangażował się w tajne nauczanie i działalność w Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim i został ranny w czasie walk powstańczych.

  Po zakończeniu wojny przeniósł się do Łodzi, by podjąć pracę na nowo powstającym Uniwersytecie Łódzkim. Z tą uczelnią był związany przez całą swoją karierę akademicką. Habilitował się w 1946 r. W 1948 r. został docentem, w 1950 r. - profesorem nadzwyczajnym, a w 1957 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Był mocno zaangażowany w uniwersyteckie struktury organizacyjne. W latach 1950-1951 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego. Trzykrotnie był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Kierował też Instytutem Historii i Katedrą Historii Polski. Uczestniczył w pracach Senatu UŁ. Piastował również stanowisko redaktora naczelnego Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1988 r. uczelnia przyznała mu tytuł doktora honoris causa.

  Interesował się zarówno kulturą staropolską jak i tematyką Orientu. Działał na rzecz Polskiego Towarzystwa Historycznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Opublikował ok. 300 prac naukowych i 35 książek o tematyce historycznej. Współtworzył podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne do nauki historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Za wybitne osiągnięcia naukowe został uhonorowany m.in Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  Ładowanie...