Xi
 • Nowe Słowa na start!

Dostępność

Zakres cenowy


Wydawca

  Autorzy

   Ocena

   Nowe Słowa na start!

    (2 produktów)

   Nowe Słowa na start!

   Język polski, obok matematyki stanowi jeden z głównych przedmiotów, z którym uczniowie spotykają się przez całą drogę swojej edukacji. Dlatego tak ważne są początkowe etapy nauczania. To od nich w dużej mierze zależy dalsza praca i zainteresowanie przedmiotem. Mieli to na uwadze autorzy podręczników „NOWE Słowa na start!” wydawnictwa Nowa Era, którzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie stworzyli nowoczesną serię do nauki języka polskiego. „NOWE Słowa na start!” to kompletny zestaw dla klas IV-VIII, dzięki któremu dzieci mają możliwość kształcenia różnorodnych kompetencji językowo-literackich. Składają się na niego zarówno podręczniki, jak i Zeszyty ćwiczeń.

   Podręczniki „NOWE Słowa na start!” zostały opracowane w taki sposób, by od samego początku rozbudzać w młodzieży zainteresowanie szeroko pojętą literaturą. Łączą różne typy kształcenia – językowe, kulturowe i literackie, aktywizując do samodzielnego czytania. Duży nacisk położony został na rozwijanie i doskonalenie umiejętności sprawnego porozumiewania się tak w mowie, jak i w piśmie. Skala trudności jest stopniowana, tak by nie zniechęcać a motywować do dalszej nauki. Lektury zarówno obowiązkowe, jak i wybrane lektury uzupełniające, zostały szczegółowo omówione, co pozwala na lepsze zrozumienie ich treści i kontekstu. Służą też temu osie tematyczne, wokół których omawiane są poszczególne zagadnienia. Do najważniejszych należą relacje międzyludzkie, patriotyzm, uczucia. Pozwala to uczniom nie tylko dobrze zapamiętać przerabiana lekturę, ale też spojrzeć na nią z innej perspektywy. Zachętą do samodzielnego czytania mogą być również obszerne fragmenty powieści znanych i lubianych współczesnych autorów.

   W serii „NOWE Słowa na start!” dzieci znajdą również wiele odniesień zarówno literackich, jak i kulturowych do innych dziedzin sztuki – teatru, filmu czy malarstwa. Dzięki temu widzą spójność pomiędzy nimi a nauką języka polskiego. Duży nacisk położony został również na naukę poprawnego konstruowania wypowiedzi tak ustnych, jak i pisemnych. Nie zapomniano także o gramatyce, która wraz z zasadami ortograficznymi została przedstawiona za pomocą różnego rodzaju schematów, ilustracji czy plansz, które w przystępny sposób tłumaczą dzieciom najtrudniejsze nawet zagadnienia. Poszczególne działy podręczników kończą się podsumowaniami i testami. Porządkują i utrwalają one zdobytą na danym etapie wiedzę, a także sukcesywnie przygotowują do egzaminu ósmoklasisty.

   Całość stanowi również spójną koncepcję graficzną. Bogate w ilustracje, zdjęcia i reprodukcje kolejne strony książek sprzyjają szybszemu zrozumieniu poszczególnych zagadnień. Takie same ikonki i wyróżnienia poszczególnych bloków tematyczny pojawiają się we wszystkich częściach zarówno podręczników, jak i zeszytów ćwiczeń. Sprawia to, że praca z serią „NOWE Słowa na start!” jest płynna i przyjemna zarówno dla młodszych, jak i dla starszych uczniów.

   Ładowanie...