Xi
 » Książki  » Historia
Czy Rzeź Wołyńska, której 75 rocznicę obchodzimy w 2018 roku, miała swoje
podłoże w XIX-wiecznych relacjach ludności polskiej i ukraińskiej?
Odpowiedzi na to pytanie poszukuje w swej książce profesor Bohdan Hud z
Uniwersytetu Lwowskiego, specjalista w zakresie konfliktów i stosunków
ukraińsko-polskich.
Autor kieruje się hipotezą francuskiego historyka Daniela Beauvois, który
wiele lat temu stwierdził, że okropna rzeź wołyńska w 1943 r. miała swe
głębokie korzenie historyczne. Drugie, uzupełnione i poszerzone wydanie książki
przedstawia ważniejsze aspekty konfliktu ukraińsko-polskiego na przestrzeni
ostatnich dwóch stuleci w różnych kontekstach: społecznym, ekonomicznym,
religijnym i etnicznym.
Takie podejście pozwala na kompleksową ocenę napięć między Ukraińcami i
Polakami. Nie ogranicza się bowiem do badania ostatnich kilkudziesięciu lat,
lecz uwzględnia często pomijaną politykę polskich elit społecznych wobec
ludności ruskiej/ukraińskiej Prawobrzeżnej Ukrainy i Galicji Wschodniej.
W poszukiwaniach głównych przyczyn polsko-ukraińskich animozji czasów
najnowszych autor wychodzi poza ramy komfortowego z naukowego punktu widzenia
okresu międzywojennego. Poszczególne rozdziały poświęca najważniejszym etapom
współistnienia Ukraińców i Polaków na wspólnym terytorium w okresie zaborów,
Drugiej Rzeczypospolitej, drugiej wojny światowej i po wojnie. Autor opiera
swoje wnioski na bogatym materiale archiwalnym i najnowszej naukowej i
popularnonaukowej literaturze przedmiotu. Dzięki temu książka stanowi
kompendium wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich.
Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

794980
Ładowanie...