Xi
Ponad 100 000 książek i gier
Dużo promocji
Tania i szybka wysyłka
14 dni na zwrot

Wierzę w Kościół

 (0 produktów)

Przykro nam, ta seria nie zawiera żadnych produktów.

Wierzę w Kościół

Budowanie poczucia więzi ze wspólnotą Kościoła Katolickiego to główne przesłanie programu nauczania religii w klasie VI szkoły podstawowej. Materiał realizowany przy pomocy podręcznika „Wierzę w Kościół” Wydawnictwa Święty Wojciech, opiera się o historię zbawienia, które Duch Święty realizuje zarówno poprzez działalność Kościoła, jak i każdego człowieka.

Podręcznik podzielony jest na sześć działów tematycznych:

  1. Tajemnica Kościoła Chrystusowego

  2. Siedem Sakramentów Świętych

  3. Życie z Chrystusem we Wspólnocie Kościoła

  4. Jesteśmy włączeni w Dziedzictwo Kościoła

  5. Święci Kościoła uczą nas wiary

  6. Katechezy Liturgiczne

Naukę rozpoczyna zapoznanie się uczniów z historią początków Kościoła. W kolejnych rozdziałach omawiane są wszystkie sakramenty, będące źródłem uświęcenia człowieka. Autorzy wyjaśniają czym jest wspólnota Kościoła i jakie obowiązują w niej zasady, Tłumaczą także związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą, wskazując na jej chrześcijańskie korzenie. W oparciu o tą wiedzę młody człowiek może i powinien szukać własnych zadań i inicjatyw, tak w życiu lokalnej wspólnoty kościelnej, jak i we wspólnocie Kościoła pojmowanego jako całość.

Przedstawiając sylwetki świętych i błogosławionych katecheta może pokazać, jak kształtują się właściwe postawy chrześcijańskie i co trzeba robić, by stać się prawdziwym świadkiem wyznawanej wiary. Podręcznik kończą katechezy liturgiczne, których treść przybliża uczniów do prawdziwego i głębokiego przeżywania poszczególnych uroczystości kościelnych i świąt.

Cennym aspektem katechizmu „Wierzę w Kościół” jest powiązanie jego treści z innymi przedmiotami, takimi jak: język polski (rozdziały: I, V); plastyka (rozdział IV), język obcy nowożytny (rozdział I), muzyka (rozdział IV), wychowanie do życia w rodzinie (rozdziały: I, II, III) oraz historia i społeczeństwo (rozdziały: I, III, IV, V). Dzięki temu młodzież ma możliwość interdyscyplinarnego spojrzenia na naukę religii.


„Wierzę w Kościół”, jak przystało na podręcznik dla starszych klas szkoły podstawowej ma już bardziej „poważny” wygląd. Przeważa warstwa tekstowa, wzbogacona kolorowymi grafikami, reprodukcjami dzieł o charakterze religijnym oraz fotografiami. Rozdziały kończą zestawy pytań umożliwiające samodzielne powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału. Podręcznik uzupełnia Zeszyt Ćwiczeń.

Ładowanie...