Xi
Celem, jaki założył sobie autor niniejszej pozycji, było zbadanie relacji między władzą a społeczeństwem w okresie stalinizmu, który był bez wątpienia czasem największego w powojennej Polsce zniewolenia rządzonych przez rządzących. Autor pragnął pokazać z jednej strony te elementy polityki władz stalinowskich (w zakresie rolnictwa, przemysłu, kultury, oświaty), które decydowały o położeniu różnych grup społecznych, z drugiej zaś w miarę szerokie spektrum reakcji na ową politykę. Przedmiotem analizy były zarówno deklarowane cele, jak i praktyka działania władz różnego rodzaju i szczebla.
Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

Produkty od autora:


3269703
Ładowanie...