Xi

"Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Pamiątka Sakramentu Małżeństwa" to księga, wydana przez Edycję Świętego Pawła, w białej, twardej oprawie ze złotym wyciskiem oraz z okolicznościową obwolutą. Opatrzona jest złoconymi brzegami stron, które podkreślają wyjątkowość tego podarunku na nową drogę życia dla nowopoślubionych małżonków.

"Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Pamiątka Sakramentu Małżeństwa" to najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem, opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. To pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu, teraz do nabycia w pięknej obwolucie na tę wyjątkową okazję, jaką jest Sakrament Małżeństwa. Ten, tak ważny w życiu chrześcijanina sakrament, w czasie którego dwie osoby tworzą rodzinę i wspólnotę, nad którą czuwa Ojciec, to moment, który warto uhonorować wspólną dla nowej rodziny Biblią.

Opracowując niniejsze Pismo Święte, redaktorzy tego wydania starali się zachować maksymalną wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego. Dlatego Pismo Święte charakteryzuje się dbałością o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego. W tłumaczeniu i komentarzach uwzględnione zostały współczesne badania nad Pismem Świętym. Dzięki nowoczesnemu i przejrzystemu układowi graficznemu księgi, można sprawniej korzystać z Pisma Świętego, w czym pomagają również przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron. Pismo Święte zawiera również komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte. Na wewnętrznych marginesach stron umieszczone są odnośniki do innych miejsc w Biblii, a  skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiają szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym. Do księgi dołączony jest też  słownik, wyjaśniający 186 terminów biblijnych oraz tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych.

Księga ta wyróżnia się unikaniem w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego, jednak przed każdą księgą i zbiorami ksiąg (np. Ewangeliami) umieszczono zwięzłe wprowadzenia, pozwalające czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści.

Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

558372
Ładowanie...