Xi

Pismo Święte, Biblia, to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Uznawane są za natchnione przez Boga przez żydów i chrześcijan, choć dla różnych religii jej poszczególne części mają odmienne znaczenie. Chrześcijańska Biblia to Stary i Nowy Testament.

"Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków z oryginalnych z komentarzem" został opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Jest to pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu.

Przekład ten charakteryzuje się maksymalną wiernością tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego i dbałością o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego. W tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego uwzględniono współczesne badania nad Pismem Świętym.

Redaktorzy tego "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu" unikają w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego, a przed każdą księgą i zbiorami ksiąg (np. Ewangeliami) umieścili  zwięzłe wprowadzenia, pozwalające czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści.

Trafiająca do rąk czytelnika edycja Pisma Świętego to również nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Biblii oraz biała, estetyczna oprawa ze złotym wyciskiem, przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron, komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte, odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na wewnętrznych marginesach stron. Układ stron zawiera również skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym. W wydaniu znajduje się też słownik, wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych. Wydanie wzbogacone jest też o paginację na złoconych brzegach kartek.

"Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu" w białej, twardej oprawie, będzie zarówno wspaniałym prezentem z okazji I Komunii Świętej, bierzmowania czy śluby, jak i uzupełnieniem duchowej biblioteki każdego katolika.  

Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

814957
Ładowanie...