Xi
 » Podręczniki szkolne  » Przedmioty zawodowe

Produkty powiązane:

Zawartość pakietu

Obsługa magazynów. Część 1. Kwalifikacja SPL.01. Podręcznik do nauki zawodu: technik logistyk i magazynier logistyk

Publikacja opracowana zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik logistyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji SPL.01 (Obsługa magazynów) to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.W podręczniku Obsługa magazynów. Część 1. SPL.01 będą dodane następujące treści:- bezpieczeństwo i higiena pracy,- podstawy logistyki (podstawowe pojęcia z zakresu logistyki, przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, miary statystyczne w logistyce, systemy i procesy logistyczne, punkty rozdziału w procesie logistycznym);- zapasy (podatność naturalna i techniczna zapasów na magazynowanie, cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach magazynowania, stan i struktura zapasów w magazynie, zamawianie towarów, wielkość i termin dostawy zapasów do magazynu, czynniki wpływające na lokalizacje magazynów);- organizowanie procesów transportowych (transport i gałęzie transportu, infrastruktura transportowa, realizacja usług transportowych, przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące realizacji usługi przewozu, oznaczenia środków transportu, systemy monitorowania ładunków i środków transportu, harmonogram wykonania procesu transportowego, przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i odbiorcy);- zagospodarowanie przestrzeni magazynowej (zarządzenie magazynem);- koszty i dokumentacja (dokumentowanie realizacji procesów transportowych);- zabezpieczanie majątku (zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa (magazynu) i majątku powierzonego, kontrola stanu ilościowego i jakościowego majątku magazynu oraz zapasów magazynowych);- kompetencje personalne i społeczne.

Obsługa magazynów. Część 2. Kwalifikacja SPL.01. Podręcznik do nauki zawodu: technik logistyk i magazynier logistyk

Podręcznik realizuje efekty kształcenia z zakresu kwalifikacji SPL.01. (Obsługa magazynów). Przedstawia między innymi takie zagadnienia, jak: organizacja produkcji, materiały i surowce w działalności produkcyjnej, jakość w produkcji, normy i procedury oceny jakości, przepływ zasobów, zapasy produkcji w toku, organizacja procesów magazynowych w produkcji, systemy informatyczne wykorzystywane w produkcji, odpady w procesie produkcji, rodzaje odpadów, system odprowadzania i neutralizacji odpadów, dokumentacja przepływu materiałów w procesie produkcji, obsługa magazynów dystrybucji.Zawiera wiele schematów, tabel i zdjęć, które wzbogacają prezentowane treści. Stanowi dobrą propozycję do nauki w zawodzie technik logistyk i magazynier-logistyk.W podręczniku Obsługa magazynów. Część 2. SPL.01 będą dodane następujące treści:organizacja produkcji (przepływy i procesy logistyczne w produkcji);normy i procedury oceny jakości (normalizacja w logistyce, normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych);dystrybucja i jej elementy (przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji, obsługa klienta i etapy obsługi klienta i kontrahentów);proces magazynowania w centrach dystrybucji (centrum dystrybucji i centrum logistyczne, czynniki wpływające na lokalizację centrum dystrybucji);dokumentacja w procesach dystrybucji (przepisy prawa dotyczące procedur celnych i dokumentacja celna, zabezpieczanie dokumentacji przeznaczonej do przechowywania);organizacja pracy małych zespołów.Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

Czytaj więcej
Dane szczegółowe

Dostawa

3159689
Ładowanie...