Xi
 » Podręczniki szkolne  » Szkoła podstawowa

Seria Ortograffiti z Bratkiem występuje w dwóch wersjach: wersji „90 minut” i wersji „45 minut”. Wersja “90 minut” (dotychczasowa) jest przeznaczona dla tych nauczycieli, którzy prowadzą 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych w tygodniu w danej grupie, zaś wersja “45 minut” dla tych, którzy prowadzą 1 godzinę takich zajęć w tygodniu.

Ortograffiti z Bratkiem. Wersja 90 minut. Klasa 3. Część 2.

Zeszyt ćwiczeń dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w nauce czytania i pisania. Ćwiczenia zawarte w zeszytach dla klasy III pomagają w wielozmysłowy sposób zapamiętać zasady ortograficzne.

W części I – pisownia  rz  po spółgłoskach, pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, pisownia wyrazów wielką literą, pisownia wyrazów z zakończeniami  -uje-uszka, pisownia wyrazów z  ó  wymiennym i niewymiennym.

W części II – pisownia wyrazów z zakończeniem  -ówka, utrwalenie pisowni wyrazów z głoskami miękkimi, pisownia wyrazów z utratą dźwięczności, utrwalenie zasady pisowni  rz  po spółgłoskach i zakończeniem  -arz-erz, pisownia wyrazów z  rz  niewymiennym,  ż  wymiennym i niewymiennym, pisownia wyrazów z  hą  i  ę.

Oprócz ortografii dziecko uczy się pisania podstawowych form użytkowych, np.: listu, ogłoszenia, opowiadania. Utrwala części mowy, nazwy miesięcy, doskonali umiejętność posługiwania się zegarem.

Na dany rok szkolny przewidziano 2 zeszyty ćwiczeń oraz karty pracy. Polecamy zakup całego zestawu  Ortograffiti z Bratkiem. Wersja 90 minut. Klasa 3. Zestaw.  Zawiera on komplet materiałów do pracy z uczniem i gwarantuje kompleksowe zastosowanie Metody Ortograffiti z Bratkiem. 

Metoda Ortograffiti: 

  • wspomaga naukę czytania i pisania,

  • rozwija kompetencję czytania ze zrozumieniem,

  • wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny,

  • pomaga w rozwijaniu koncentracji,

  • pomaga w adaptacji dziecka w szkole. 

Jest ona przeznaczona do prowadzenia zajęć zarówno przez nauczycieli, terapeutów jak i pedagogów podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych jak i podczas terapii pedagogicznej.   

Przyjazna i zabawna postać Bratka motywuje do rozwiązywania zadań. "

Czytaj więcej
Dane szczegółowe

Recenzje

/5
Jak działają recenzje?

DODAJ RECENZJĘ:

oceń produkt:

Dostawa

Produkty od Autora:

3320366
Ładowanie...