Xi
Zarządzasz grupą pracowników? Relacje interpersonalne są podstawą Twojego życia zawodowego? Ta książka, dzięki praktycznym przykładom, zadaniom i sprawdzonym koncepcjom psychologicznym ułatwi Ci kształtowanie własnych kompetencji personalnych. Książka zatytułowana Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? to kolejna pozycja wydawnicza Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON powstała z myślą o uczniach i słuchaczach szkół ponadgimnazjalnych, oferująca realne wsparcie dla przyszłych absolwentów, niejednokrotnie osób wkraczających dopiero na rynek pracy. Autorki publikacji, Anna Nowak oraz Aleksandra Stanek, absolwentki psychologii, posiadające doświadczenie zarówno w pracy akademickiej, jak i coachingowej, podjęły się zarysowania znaczenia doskonalenia tzw. kompetencji miękkich w życiu zawodowym. W oparciu o koncepcje głównie psychologii społecznej, stworzyły treść wzbogaconą o liczne zadania i przykłady odwołujące się do praktyki zawodowej przedstawicieli konkretnych zawodów takich jak technik usług kosmetycznych czy technik masażysta. Tym samym książka Anny Nowak i Aleksandry Stanek nie zatrzymuje się na poziomie ogólnym, czysto teoretycznym, ale zmierza ku praktycznemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu rozwijania kompetencji personalnych i społecznych. W kolejnych rozdziałach autorki zwracają uwagę czytelnika na takie aspekty życia zawodowego jak budowanie właściwych relacji pracowniczych, przestrzeganie zasad wzajemnego zrozumienia i współpracy w celu tworzenia zgranego zespołu oraz podstawy efektywnej komunikacji. Nie zapominają także o indywidualnym wymiarze rozwijania kompetencji miękkich, który staje się pomocny w lepszym organizowaniu czasu pracy, w rozpoznawaniu i właściwym ukierunkowaniu osobistych emocji czy w kierowaniu zespołem ludzi i dążeniu do kreatywności. Dodatkowym atutem książki są zagadnienia dotyczące rozpoznawania i walki ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym. Mocne strony: - autorki to absolwentki psychologii, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich; - studium przypadku odnoszące się do konkretnych przykładów, dedykowane wybranym zawodom np. technik usług kosmetycznych; - zadania (wraz z odpowiedziami) w każdym rozdziale, - przypisy i bibliografia do każdego rozdziału - treść ilustrowana rysunkami i schematami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy, - pytania kontrolne po każdym rozdziale, - miejsca na notatki ? pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy; - wybrane treści dedykowane takim kierunkom jak: opiekun medyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny i technik usług kosmetycznych, technik informatyk; wyróżnione w tekście; - przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki), - ciekawostki, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego.
Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

Produkty od autora:


3017490
Ładowanie...