Xi
 » Podręczniki szkolne  » Liceum, Technikum
Podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość obejmuje 4 działy dotyczące dziejów świata i Polski od 1970 roku do dwóch pierwszych dekad XXI wieku.
Struktura podręcznika
Działy oznaczone cyframi rzymskimi oraz rozdziały (tematy) oznaczone numeracją arabską.
Nauczyciel może realizować temat na jednej godzinie lekcyjnej. Na końcu każdego działu znajduje się blok powtórzeniowo-ćwiczeniowy.
Struktura rozdziału (tematu)
Kalendarium porządkujące najważniejsze wydarzenia.
Zestawienie najważniejszych pojęć.
Tekst główny podzielony na podrozdziały.
Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek lub uzupełnień tekstu głównego.
Ramki Biogram wprowadzające dodatkowe informacje dotyczące wybranych postaci.
Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) wraz z poleceniami ukierunkowującymi interpretację danego rodzaju materiału.
Teksty (źródłowe, popularno-naukowe, publicystyczne itp.) wraz z poleceniami kształcącymi umiejętność analizy.
Infografiki (rozkładówki) przybliżające wybrane zagadnienia lub kształcące umiejętność analizy dłuższych tekstów.
Podsumowania – syntetyczne, ujęte w kilku punktach podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji.
Zestaw poleceń otwartych na zakończenie rozdziału, w tym zadania oznaczone gwiazdką – wymagające od ucznia samodzielnego poszukiwania dodatkowych źródeł informacji.
Struktura materiału powtórzeniowo-ćwiczeniowego po dziale
Syntetyczne podsumowanie najważniejszych zagadnień omawianych w danym dziale.
Warto przeczytać – propozycje publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danego działu.
Polecenia otwarte odnoszące się do treści działu, w tym zadania oznaczone gwiazdką – wymagające od ucznia samodzielnego poszukiwania dodatkowych źródeł informacji.

Nr dopuszczenia: 1155/2/2023

Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Najczęściej kupowane razem:

Dostawa i płatność

3343657
Ładowanie...