Xi
 » Podręczniki szkolne  » Podręczniki do nauki języków  » Język niemiecki

Zawartość pakietu

Effekt Neu 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Język niemiecki

Effekt to seria podręczników bardzo dobrze oceniona przez nauczycieli.  Effect Neu  ma wszystkie zalety serii Effect, a ponadto  materiał został dostosowany do wymogów nowej formuły egzaminu maturalnego. Wprowadzone zmiany uwzględniają dotychczasowe uwagi nauczycieli zgłaszane w trakcie dotychczasowej pracy z podręcznikiem. Effect Neu 1 jest to  pierwszy z pięciu podręczników skierowanych do uczniów klasy pierwszej liceum i technikum.  Książka podzielona jest na  7 rozdziałów, z których każdy posiada dodatkowe sekcje poświęcone gramatyce i słownictwu.Część 1 nowej edycji podręcznika została podzielona na 7 rozdziałów:Kennenlernrn,Familie,Schule,Alltag,Esen und Trinken,Mein Wohnort,Freinzeit.Na końcu podręcznika znajduje się sekcja  Extras  z dodatkowymi lekcjami okolicznościowymi oraz  Phonetik  z licznymi ćwiczeniami fonetycznymi.Do każdej lekcji podręcznik zawiera nagrania.Atuty Effekt Neu Effekt Neu to więcej narzędzi, łatwiejsza i bardziej efektywna pracaWizualizacje, schematy i rysunki, dodane w sekcji  Grammatik, ułatwiają zrozumienie reguł gramatycznych.Liczne dialogi w nowej sekcji  Dialogtraining  pomagają doskonalić umiejętność mówienia i ułatwiają prowadzenie rozmów w języku niemieckim.Zadania projektowe w sekcji Projekte  zachęcają uczniów do samodzielnego przygotowania materiałów na temat życia i osiągnięć znanych niemieckich osobistości ze świata mody i sportu.Nowe lekcje w Extras:  lekcje o niemieckich piosenkach, o walentynkach, niemieckich influencerach pomagają  zainteresować uczniów językiem.Modyfikacja zadań w materiale lekcyjnym, jak aktualizacja tekstów, dodanie nagrań, wymiana zdjęć, zachęca ucznia do ćwiczenia umiejętności.Nauka niemieckiego spójna z zainteresowaniami i potrzebami współczesnej młodzieżyTematyka podręcznika osadzona jest w realiach krajów niemieckojęzycznych, dzięki czemu uczniowie poznają ich kulturę i tradycje.Materiały nawiązujące do niemieckiej popkultury, piosenek, zespołów muzycznych  oraz znanych influencerów, zaciekawią uczniów tematem.Teksty koncentrują się wokół zainteresowań młodych ludzi, a prezentowany styl jest zbliżony do naturalnego sposobu komunikacji współczesnych nastolatków.Tymeks Blog  – internetowy pamiętnik prowadzony przez polskiego nastolatka uczącego się języka niemieckiego jest dodatkową opcją do realizacji w szkole lub w domu.Kompletne przygotowanie do Nowej Matury od 2023 rokuĆwiczenia na wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem, ułatwią przygotowanie do matury.Dzięki różnym typom zadań zamieszczonym w podręczniku  uczniowie nabywają kompetencje językowe niezbędne do zdania egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego.Zadania w sekcji Sprachtraining,  skonstruowane  zgodnie z wymaganiami nowej matury, stanowią dla uczniów strategiczną pomoc w przygotowaniach do egzaminu już od pierwszej klasy.Kompletny arkusz egzaminacyjny zgodny z maturą w Formule 2023  pomoże w sprawdzeniu stopnia przygotowania do matury

Effekt Neu 1. Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum. Język niemiecki

Effekt Neu 1. Język niemiecki. Liceum i technikum. Zeszyt ćwiczeń ! Nowa edycja 2022-2024Nowa seria podręczników i ćwiczeń Effekt Neu jest przeznaczona do języka niemieckiego dla uczniów liceum i technikum.Korzystając z zeszytu ćwiczeń  Effekt Neu 1. Język niemiecki. Liceum i technikum. Nowa edycja 2022-2024 uczeń  rozwija  swoje  umiejętności językowe  dzięki:poleceniom podawanym w języku niemieckim i polskim, co ułatwia uczniom pracę,na początku każdego ćwiczenia  podany jest przykład jak należy wykonać zadanie,tematyka ćwiczeń związana jest  z życiem współczesnych nastolatków,ćwiczenia uczą porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego,ścisła  korelacja z podręcznikiem  poprzez identyczny układ rozdziałów i podrozdziałów,dzięki ćwiczeniom każdy  uczeń może utrwalić i usystematyzować słownictwo  oraz struktury gramatyczne wprowadzone w książce,zawiera różnorodne,  bogato ilustrowane ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych,w książce znajdują się  ćwiczenia zarówno otwarte jak i zamknięte,  dzięki czemu uczeń nabywa umiejętność rozwiązywania zadań różnego typu,zeszyt ćwiczeń może być wykorzystany zarówno w pracy na lekcji jak i do samodzielnej pracy w domu.

Nr dopuszczenia: 1133/1/2022

Zobacz więcej
Dane szczegółowe

Dostawa i płatność

3265158
Ładowanie...