Xi

Krzysztof Mrowcewicz (5 produktów)

Krzysztof Mrowcewicz jest polskim historykiem kultury i literatury, profesorem akademickim oraz eseistą. W jego dorobku literackim znajduje się m.in. zbiór esejów „Rękopis znaleziony na ścianie” czy seria podręczników szkolnych „Przeszłość to dziś”.

Urodził się w Warszawie w 1956 roku. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1979 roku uzyskał tytuł magistra. W roku 1984 obronił doktorat w Instytucie Badań Literackich PAN. Rok wcześniej zatrudnił się w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku jako asystent. W roku 2005 został doktorem habilitowanym. Obecnie jest profesorem Instytutu Badań Literackich PAN i ...Akademii teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

Od 2011 roku piastuje urząd redaktora naczelnego „Słownika Polszczyzny XVI wieku”. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym „Rękopisu znalezionego na ścianie”, za który w 2018 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. W 2016 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Bibliografia Mrowcewicza:
Seria podręczników Przeszłość to dziś;
Seria podręczników Starożytność-oświecenia;
Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego;
Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia poezji metafizycznej epoki baroku;
Trivium poetów polskich epoki baroku. Klasycyzm-manieryzm-barok;
Małe folio (historia jednego wiersza);
Rękopis znaleziony na ścianie;
Świat Biblii i kultura antyku.

  • Książki dla dzieci
  • Poradniki i albumy
  • Książki naukowe i popularnonaukowe
  • Podręczniki do szkół podst. i średnich
  • Literatura piękna
  • Literatura obyczajowa, erotyczna
  • Ładowanie...