Xi

Janicki Arkadiusz (9 produktów)

Arkadiusz Janicki to polski historyk i wykładowca akademicki. Jest autorem książek o tematyce historycznej oraz współautorem podręczników szkolnych do nauki wiedzy o społeczeństwie.

Urodził się w Elblągu w roku 1972. W 1996 roku ukończył studia historyczne ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Fililogiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 1999 na tej samej uczelnie ukończył również prawo. W 2001 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską. W latach 2001-2013 był adiunktem w Instytucie Historii. Jako specjalista historii XIX wieku w 2012 roku został habilitowany. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Gdańsk...im. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Historycznym. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii.

Za swoją pracę naukową trzykrotnie w latach 2007, 2009 i 2012 otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku zdobył Nagrodę Główną im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za książkę „Kurlandia w latach 1795-1915”. Jest również współautorem podręczników szkolnych do nauki wiedzy o społeczeństwie, takich jak „W centrum uwagi” czy „Dziś i jutro”.

Janicki jest członkiem Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz rady naukowej pisma „Historia Academica. Studia i Materiały”. Prywatnie interesuje się literaturą i kinem. Lubi również podróże i grę w brydża.

Bibliografia Arkadiusza Janickiego:
Seria Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi;
Seria Wiedza o społeczeństwie. Dziś i jutro;
Kurlandia w latach 1795-1915.

  • Książki dla dzieci
  • Poradniki i albumy
  • Książki naukowe i popularnonaukowe
  • Literatura piękna
  • Literatura obyczajowa, erotyczna
  • Podręczniki do szkół podst. i średnich
  • Ładowanie...