Xi

Cieszyńska Jagoda (79 produktów)

Jagoda Cieszyńska – polska terapeutka, logopeda i pedagog. Jest profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie wykłada oraz prowadzi badania w Katedrze Logopedii.

Pracowała jako psycholog-logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii. Obecnie piastuje funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN oraz opiekuna merytorycznego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha”. Jest także członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Profesor Cieszyńska prowadzi prace badawcze m....in. nad dysleksją, dyglosją dwujęzycznością i rozwojem systemu językowego oraz jego nabywaniem i zaburzeniami u dzieci niesłyszących. Jest twórczynią tzw. metody krakowskiej, czyli neurobiologicznej terapii funkcji poznawczych u dzieci odznaczających się różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Prowadzi wykłady oraz szkolenia dotyczące jej wdrażania zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Poza licznymi pracami naukowymi, takimi jak Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych czy Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Jagoda Cieszyńska ma w swoim dorobku także serie edukacyjne:
Kocham czytać!;
Układanki tematyczne prawo i lewopółkulowe;
Słucham i uczę się mówić;
Piotruś sylabowy.

125,74 169,00 zł −26%
Wysyłka 24 godziny
16,32 20,00 zł −18%
Wysyłka 24 godziny
16,32 20,00 zł −18%
Wysyłka 24 godziny
43,46 49,92 zł −13%
Wysyłka 24 godziny
95,98 129,00 zł −26%
Wysyłka 24 godziny
10,88
Wysyłka 24 godziny
10,11
Wysyłka 24 godziny
22,68 30,00 zł −24%
Wysyłka 24 godziny
10,04
Wysyłka 24 godziny
10,22
Wysyłka 24 godziny
124,89 165,00 zł −24%
Wysyłka 24 godziny
65,98 72,00 zł −8%
Wysyłka 24 godziny
10,20
Wysyłka 24 godziny
10,20
Wysyłka 24 godziny
22,49 29,00 zł −22%
Wysyłka 24 godziny
48,98 57,90 zł −15%
Wysyłka 24 godziny
26,70 29,90 zł −11%
Wysyłka 24 godziny
156,87
Wysyłka 24 godziny
24,21 26,90 zł −10%
Wysyłka 24 godziny
22,49 29,00 zł −22%
Wysyłka 24 godziny
10,20
Wysyłka 24 godziny
34,30 35,00 zł −2%
Wysyłka 24 godziny
346,61 463,00 zł −25%
Wysyłka 24 godziny
10,06
Wysyłka 24 godziny
17,84 19,00 zł −6%
Wysyłka 24 godziny
10,20
Wysyłka 24 godziny
10,20
Wysyłka 24 godziny
221,72 298,00 zł −26%
Wysyłka 24 godziny
22,49 29,00 zł −22%
Wysyłka 24 godziny
37,93 39,00 zł −3%
Wysyłka 24 godziny
Ładowanie...