Xi

Cieszyńska Jagoda (93 produktów)

Jagoda Cieszyńska – polska terapeutka, logopeda i pedagog. Jest profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie wykłada oraz prowadzi badania w Katedrze Logopedii.

Pracowała jako psycholog-logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii. Obecnie piastuje funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN oraz opiekuna merytorycznego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha”. Jest także członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Profesor Cieszyńska prowadzi prace badawcze m....in. nad dysleksją, dyglosją dwujęzycznością i rozwojem systemu językowego oraz jego nabywaniem i zaburzeniami u dzieci niesłyszących. Jest twórczynią tzw. metody krakowskiej, czyli neurobiologicznej terapii funkcji poznawczych u dzieci odznaczających się różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Prowadzi wykłady oraz szkolenia dotyczące jej wdrażania zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Poza licznymi pracami naukowymi, takimi jak Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych czy Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Jagoda Cieszyńska ma w swoim dorobku także serie edukacyjne:
Kocham czytać!;
Ukł

17,98 20,00 zł −10%
Wysyłka 24 godziny
17,39 20,00 zł −13%
Wysyłka 24 godziny
26,29 30,00 zł −12%
Wysyłka 24 godziny
8,44 9,90 zł −15%
Wysyłka 24 godziny
38,98 49,92 zł −22%
Wysyłka 24 godziny
8,89 9,90 zł −10%
Wysyłka 24 godziny
8,31 9,90 zł −16%
Wysyłka 24 godziny
8,89 9,90 zł −10%
Wysyłka 24 godziny
62,78 72,00 zł −13%
Wysyłka 24 godziny
7,64 9,90 zł −23%
Niedostępny
47,23 57,90 zł −18%
Wysyłka 24 godziny
248,98 250,00 zł −0%
Wysyłka 24 godziny
143,58 145,00 zł −1%
Wysyłka 24 godziny
26,08 36,00 zł −28%
Wysyłka 24 godziny
57,93 69,00 zł −16%
Wysyłka 24 godziny
26,68 35,00 zł −24%
Wysyłka 24 godziny
7,65 9,92 zł −23%
Wysyłka 24 godziny
7,64 9,90 zł −23%
Wysyłka 24 godziny
32,74 39,00 zł −16%
Niedostępny
25,86 29,90 zł −14%
Wysyłka 24 godziny
9,98
Wysyłka 24 godziny
7,99 9,90 zł −19%
Wysyłka 24 godziny
9,98
Wysyłka 24 godziny
8,56 9,90 zł −14%
Wysyłka 24 godziny
15,63
Wysyłka 24 godziny
41,38 49,90 zł −17%
Wysyłka 24 godziny
)
Ładowanie...