Xi

Bołotow Borys (1 produktów)

Borys Bołotow to rosyjski naukowiec specjalizujący się w różnych gałęziach nauki. Jest autorem kilku teorii uznanych i nieuznanych przez świat nauki. Największą popularność przyniosło mu stworzenie własnego systemu oczyszczania ciała ze starych komórek. Jest autorem książki „Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie”.

Urodził się w 1930 roku w miejscowości Glotkova na terenie obwodu uljanowskiego w Rosji. Początkowo kształcił się na Elektrotechnicznym Instytucie Komunikacji w Odessie. Później podjął naukę w Moskiewskiej Szkole Podyplomowej, a następnie na Kijowskim Akademickim Instytucie Elektrodynamiki, gdzie uzyskał tyt...uł doktora.

Później ze względu na swoje kontrowersyjne tezy został zdegradowany i zawieszony w pracy, a następnie aresztowany. Osadzono go w szpitalu psychiatrycznym, a później w więzieniu z ośmioletnim wyrokiem. Podczas odbywania kary opracował obiekt do zimnej syntezy jądrowej. Z zakładu karnego wyszedł przedterminowo po siedmiu latach i został zrehabilitowany. Rok później uzyskał tytuł akademika ludowego.

Bołotow jest również twórcą rozmaitych wynalazków i odkryć. Zalicza się do nich m.in. czysty cukier, będący składnikiem niektórych leków czy instalacja do odsalania wody morskiej. Naukowiec znany jest równi

31,43 49,90 zł −37%
Wysyłka 24 godziny
Ładowanie...